Sera Boyutlandırma & Doğru Seralar

Sera ile tarım yapmak isteyen üreticilerin, sera inşa etmeye başlamadan önce karar vermesi gereken birtakım şeyler vardır. Bunlardan bazıları seranın tipinin belirlenmesi, seranın yapımında kullanılacak malzemenin belirlenmesi ve seranın iklimlendirilmesinin nasıl sağlanacağı ile ilgili sorulardır. Fakat bir sera inşa edilmeden önce belirlenmesi gereken en önemli kriter, seranın doğru boyutlandırılmasıdır. Doğru boyutlandırılmayan sera gerek yapı maliyetini gerek de iklimlendirme maliyetini arttırabileceği gibi verimliliği de düşürebilecek bir husustur. Peki ya doğru bir sera boyutlandırması nasıl yapılmalıdır?

Seranın boyutu belirlenirken hesaplanması gereken ölçüler; seranın genişliği, seranın uzunluğu ve seranın yüksekliği olarak üçe ayrılmaktadır. Seranın yapısının en önemli aşamalarından birisi olan boyutlandırmanın yanlış planlanması, bitkilerin iyi beslenmemesine ve verimliliğin düşmesine neden olacaktır.

Sera Boyutlandırması Nasıl Olmalıdır?

Sera boyutlandırılması yapılırken seranın genişliği ile işe başlamak doğru olacaktır. Bir seranın genişliği, bitki sıraları arasındaki uzaklığa ve bitki sırasının boyuna göre belirlenmelidir. Genişlik belirlenirken aynı zamanda bitki türü ve bitki miktarı da hesaba katılarak, seranın içindeki hareket alanı da düşünülmelidir. Tüm bu hususlar dikkate alındığında seranın tabanı ortalama 400-500 m2 arasında, 9-12 metre de genişliğinde olmaktadır. Sera genişliği planlanırken genelde 3 ve 3’ün katları formülü kullanılmaktadır. Çatının genişliği ise kullanılan malzemeye göre değişiklik göstermektedir. Cam çatılarda ortalama genişlik 9-12 metre olurken, plastik çatılarda 6-9 metre olması tavsiye edilmektedir.

Seranın uzunluğu da hesaba katılması gereken diğer bir faktördür. Sera uzunluğunun gereğinden fazla uzun tutulması iklimlendirmede sorun çıkarabileceği unutulmamalıdır. Fazla kısa tutulan uzunluk ise içerideki hareket alanını engelleyeceğinden dolayı, çalışma şartlarını zorlaştırmaktadır. Sera uzunluğu belirlenirken standart olarak ortalama 40-50 metre uzunluk tercih edilmektedir.

Seranın yüksekliği söz konusu olduğunda yine yetiştirilecek bitkinin boyu, türü ve miktarı çok önemlidir. Bitkinin türüne göre yükseklik değişebileceği gibi seranın kurulduğu bölgenin de iklim şartları oldukça önemlidir. Farklı faktörlere göre değişiklik gösteren yükseklik ortalama 180-190 cm arasında belirlenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir