Sera İklimlendirme

Doğru ve verimli bir sera tarımcılığı için seraların iklimlendirilmesi oldukça önemli bir husustur. Doğru planlanan bir sera yapısının inşası sonrası, tercih edilecek sera iklimlendirme sistemleri bitkilerin en uygun şartlarda ve en uygun hızda gelişip, büyümesi için önemli bir faktördür. Yapılan araştırmalara göre serada yetiştirilen bir bitkinin sağlıklı ve uygun hızda gelişip, büyümesi için ihtiyaç duyduğu nem oranı yaklaşık %80 ve %90 arasındadır. Türkiye’nin iklim şartları göz önüne alındığında birçok bölgemizde bu oranda bir neme ulaşılamamaktadır.

Doğal iklim şartlarının ihtiyaç duyulan iklim şartlarına uygun olmaması nedeniyle sera iklimlendirme sistemleri sıklıkla tercih edilmektedir. Doğru ve verimli bir sera tarımcılığı için oldukça önemli olan sera iklimlendirme, çoğu zaman küçük çaplı üreticiler için maliyetli bir sistem olabilmektedir. Fakat doğru bir planlama ve doğru bir yatırım ile verimlilik arttırılabilir ve iklimlendirme maliyeti hızlı bir şekilde amorti edilebilir. Ayrıca gelişen teknoloji ile tarım teknolojisi artık çevre koşullarından daha az etkilendiği gibi artık daha az insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Yeni nesil iklimlendirme sistemlerin sahip olduğu otomasyon, çevre şartlarını ve bitkinin ihtiyacı olan iklimlendirmeyi hesaplayabiliyor ve böylece birçok süreci otomatik olarak, en uygun maliyetle sürdürebiliyor.

Doğru planla inşa edilen seralara, uygun bir iklimlendirme sisteminin inşası ilk başta maliyetli olmasına karşın uzun vadede istenilen tarım verimi yakalanabildiği için maliyetleri amorti etme konusunda oldukça yararlı bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Seraya uygun iklimlendirme sistemleri için bir uzman eşliğinde analiz yapılması gerektiğini de unutmamalısınız.