Sera Konstrüksiyon

Konstrüksiyon en temel anlamıyla “yapı”, “yapıda kullanılan malzeme türü” anlamına sahip bir kelimeyi ifade etmektedir. Sera konstrüksiyon ise tarımsal üretimde kullanılan seraların yapı malzemelerinin özelliklerini tanımlayan terimdir. Seraların sınıflandırılmasında kullanılan konstrüksiyon kavramı kendi içinde farklı malzemelerden oluşmaktadır.

Seralar temelde beş farklı konstrüksiyon malzemesi kullanılarak inşa edilir. “Ahşap seralar”, iskelet malzemesinin ahşaptan kullanılarak inşa edilen seraları tanımlamaktadır. “Profil çelik seralar” ise iskelet malzemesinin demir, galvanize kalın saç ve galvanize boru olan seraları tanımlamaktadır. “Alüminyum seralar”, iskelet malzemesinin alüminyumdan inşa edildiği sera tipidir. Son olarak da “hava şişirmeli seralar”, herhangi bir iskelet kısmına sahip olmayan, aktif olarak hava kullanılarak şişirilen seraları tanımlamaktadır.

Seranın konstrüksiyonu belirlenirken tarım yapılacak arazinin fiziksel şartları ve üreticinin sera için ayırdığı bütçe oldukça önemlidir. Örneğin, düşük bütçe ile inşa edilen seralar ya da geniş olmayan arazi üzerine inşa edilen seralar genellikle “tünel tipi sera” kullanılarak inşa edilmektedir. Bunun en büyük nedeni ise tünel tipi seraların, diğer tip seralara göre daha hafif bir konstrüksiyon malzemesine sahip olmasıdır. Daha büyük ve gelişmiş talepler için inşa edilen sera tipleri ise genellikle “gotik tip seralar” olarak tercih edilmektedir. Elbette sera konstrüksiyonunu etkileyen nedenler bunlarla sınırlı değildir.

Seracılıktan iyi bir verim elde etmek isteyen ve uzun vadede de maliyetlerini düşürmek isteyen üreticilerin mutlaka doğru bir konstrüksiyon malzemesi seçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bölgedeki arazi ve iklim şartlarından olumsuz etkilenen sera, zamanla hızlı bir şekilde aşınabileceği gibi verimsiz tarıma da neden olabilmektedir.